Jakt Göteborg

Mer information kommer inom kort.

Jaga i Göteborg

I Göteborg finns stora naturområden där jakt bedrivs, men den jaktbara marken minskas ständigt genom utökade exploateringar och byggnationer. Detta syns t.ex. väldigt tydligt på Hisingen, men som trots utökad bebyggelse kan ståta med ypperliga jaktmarker efter framförallt rådjur, räv och hare.

 

Den jaktbara marken i Göteborg ägs av privatpersoner, företag eller Göteborgs Stad. Sistnämnd ansvarar i samarbete med Skogssällskap för all mark, vilken i sin tur upplåts till ett 50-tal jaktlag som innehar rätten för jakt på dessa marker. Det är också Skogssällskapets ansvar att sköta skyddsjakten, alltså avlivandet av skadat eller sjukt vilt.

 

Om du vill börja jaga i Göteborgs området och söker plats i något av Göteborgs Stads jaktlag så ska du sätta upp dig på Skogssällskapets intresselista (krav för att få plats är att man måste bo i Göteborgs stad samt ha avlagt jägarexamen).

 

Men då omsättningen, antal personer som lämnar och därmed ger plats åt nya, är mycket låg så finns det stor risk för att det tar väldigt lång tid att få plats i ett av dessa jaktlag. Därför vill vi på Hagelgevär.se rekommendera dig som jaktintresserade att parallellt söka andra privata jaktlag, genom förmedlingar eller annonser i facktidingar där man relativt ofta ser jaktlag i Göteborgsområdet som söker nya medlemmar och en föryngring av laget.


jägarexamen intensivkurs