Rådjursjakt

Jaktsäsong

mot rådjur

Södra Sverige: 1 oktober – 31 januari

Norra Sverige:1 oktober – 31 december

Hornbärande rådjur får jagas 16 augusti - 1 oktober (ej med hund och bara med kulvapen/studsare).

I Sveriges östra delar är det även tillåtet att jaga hornbärande djur under perioden 1 maj - 15 juni då dessa djur har en för hög cesiumhalt till följd av kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.

Jaga rådjur

Trico Garden mot rådjur

Rådjursjakt är mycket populärt, både i Sverige och Europa som stort, men man kan se en stadig nedgång i avskjutningssiffrorna och det mycket beroende på ett minskad rådjursbestånd.

Som regel så sker rådjursjakt på ett av tre sätt:

1. Med drivande eller stötande hund

För denna jakt används oftast hund av raserna drever, tax eller beagle som hör till kortbenta hundar. Hundjakten går till så att hunden driver rådjuret ofta i allt från ett par minuter till uppemot en timma samtidigt som skyttarna står utställda och försöker skjuta rådjuret vid bra läge.

2. Vakjakt 

Vid vakjakt så står/sitter jägaren still, och förhoppningsvis tyst, i väntan på att rådjuret ska visa sig. Detta är ju som namnet indikerar en mycket mer passiv jakt än med hund, vilket ställer större krav på tålamodet. Vanligen så används kulvapen/studsare vid vakjakt efter rådjur då skjutavstånden ofta är för långa för hagelgevär.

3. Smygjakt efter rådjur

Som namnet indikerar så handlar denna form om att man smyger för att hitta och komma nära rådjuret, vilket innebär en stor utmaning då jägaren måste upptäcka djuret utan att själva röja sin position. En mycket spännande och mer aktiv form av jakt än vid vakjakt. Vanligen så används kulvapen/studsare vid smygjakt efter rådjur då skjutavstånden ofta är för långa för hagelgevär.

Vak- och smygjakt (2 och 3 ovan) är egentligen hälsosammare för en god fortlevnad av rådjursstammarna då det ger jägaren möjlighet att bättre kunna välja vilka djur man ska skjuta och vilka man väljer att leva vidare.

jägarexamen intensivkurs

Rådjur och dess utbredning

Förr i tiden fanns det rådjur i hela Göta- och Svealand men när jakträtten släpptes fri (tidigare enbart adeln som hade jakträtt) under 1700-talet så utrotades nästan rådjuret. I stora delar av Sverige, med tidigare god population, så utrotades faktiskt rådjuret helt och var enbart koncentrerat till vissa delar av Skåne. Sedan mitten av 1900 talet så ökade populationerna och spred sig allt mer uppåt Norrland men man har under de senaste 15-20 åren kunnat se en drastisk minskning av bestånden högt uppe i landet. Detta på grund av ett flertal anledningar men främst på grund av ett hög jakttryck samt på ökade bestånd av lo och räv som livnär sig på rådjur.

Två rådjur och en räv
Rådjursjakt