Jaktsäsonger

Jaktsäsongen skiljer sig mellan olika djur och det är viktigt att veta vad som gäller då detta inte är regler som det kan tummas på. Här under Jaktsäsonger på Hagelgevär.se så listar vi vika tidpunkter på året som det är lovligt att jaga de respektive djuren i vår natur. Vi har för enkelhetens skull delat in djuren i dels däggdjur och fåglar. Hagelgevär.se gör detta för att vägleda dig men kan ej garantera att information följer eventuella uppdateringar eller lokala avvikelser, därför rekommenderar vi att ni håller er uppdaterade med senaste information på Svenska Jaktförbundets hemsida.

Jaktsäsonger för däggdjur

Nedan kan ni se jaktsäsongen för alla de däggdjur som jakt sker efter idag i Sverige.

Bäver

Södra Sverige: 1 oktober - 10 maj 

Norra Sverige: 1 oktober - 15 maj 

 

Dovhjort

1 september - 30 september, endast hornbärande djur. Jakt får endast ske som smyg- och vaktjakt.

 

1 oktober – 20 oktober alla djur

16 november – 28 februari alla djur

 

Grävling

Hela Sverige:1 augusti – 15 februari

 

Hare

1 september – 31 januari, 15 eller 28 februari beroende på var i landet man är.

 

Iller

1 sep – 28 feb

 

Kronhjort

Inom kronhjortsskötselområde: 16 augusti – 31 januari.

 

Under tiden 16 augusti – 30 septmeber får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

 

Utanför kronhjortsskötselområde: Endast årskalv tillåten. Den 16 augusti – 30 september (enbart smyg- eller vaktjakt) och 1 oktober-andra måndagen i oktober samt 1 januari – 31 januari.

 

Mink

1 juli – 30 juni

 

Mård

Södra Sverige: 1 november – 28 februari 

Norra Sverige:1 september - 31 mars 

Gotland: Fredad

 

Rådjur

Södra Sverige: 1 oktober – 31 januari 

Norra Sverige:1 oktober – 31 december 

 

Rödräv

1 augusti – 28 februari, 15 mars, 31 mars, 15 april (senare ju mer norrut i landet)

 

Vildsvin (vuxna djur)

16 april – 15 februari

 

Vildsvin (årsunge)

1 juli – 30 juni

 

Älg

Södra Sverige: Jaktstart andra måndagen i oktober

Norra Sverige: Jaktstart första måndagen i september

Nedan kan ni se jaktsäsongen för alla de fåglar som jakt sker efter idag i Sverige.

Alfågel och Sjöorre

Södra Sverige: 21 augusti – 30 november

Norra Sverige: 25 augusti – 30 november

 

Knipa, Storskrake

Södra Sverige: 21 augusti – 31 januari

Norra Sverige: 25 augusti – 31 januari

 

Björktrast

1 augusti – 31 mars

 

Dalripa, Fjällripa

Fredad i södra sverige 25 augusti – 15 november, 28 februari, 31 januari, 15 mars. För mer information om datum för din plats se Svenska Jägareförbundets hemsida.

 

Fasan

1 oktober – 31 januari

 

Grågås

Södra Sverige: 11 augusti – 31 december

Mellersta Sverige: 21 augusti – 31 december

Norra Sverige: 21 augusti – 30 september

 

Gräsand, Kricka och Bläsand

Skåne: 21 augusti – 31 december

 

Kricka och Bläsand (södra)

21 augusti – 30 november

 

Gräsand

Södra Sverige: 21 augusti – 31 december

Norra Sverige: 25 augusti – 30 november

 

Havstrut, Gråtrut och Fiskmås

1 augusti – 31 mars

 

Kanadagås

Södra Sverige: 11 augusti – 31 december

Norra Sverige: 21 augusti – 31 december

 

Kråka, Kaja och Skata

Södra Sverige: 1 juli – 15 april

Norra Sverige: 16 juli – 30 april

 

Morkulla

Södra Sverige: 21 augusti – 30 november

Norra Sverige: 21 augusti – 31 oktober

 

Nötskrika

16 juli – 31 mars

 

Orre, Järpe, Tjäder

Södra Sverige: 25 augusti – 30 september

Norra Sverige: 25 augusti – 15 november

 

Orrtupp och Tjädertupp

Södra Sverige: 1 januari -31 januari

Norra och Mellersta Sverige: 16 november – 31 januari

 

Rapphöna

Södra Sverige: 16 september – 31 oktober

Norra Sverige: Fredad

 

Ringduva

Längst söderut i Sverige: 16 augusti – 28 februari

Södra Sverige: 16 augusti – 31 december

Norra Sverige: 1 augusti – 31 oktober

 

Råka

Längst söderut i Sverige: 1 augusti – 28 februari

Övriga Sverige: Fredad

 

Sädgås och Bläsgås

Längst söderuti Sverige: 1 oktober – 31 december

Övriga Sverige: Fredad