Jaktmark

För att kunna jaga så behöver man säkerställa att man har jakträtt för den specifika jaktmarken. Detta innebär inte att man själv måste äga marken vilket oftast inte är fallet för merparten av jägare, utan snarare att man på ett eller annat sätt har skaffat sig rätten att jaga, den s.k. arrenderätten för jakt.

 

Har man inte egna marker eller arrenderätt så löser det sig oftast ändå då man genom att gå med i ett jaktlag kan få tillgång till både jaktmarker och trevligt och kunnigt sällskap.

 

Det finns idag ett antal förmedlingar för medlemskap i jaktlag men du kan även kolla annonser i facktidningar, där jaktlag kontinuerligt söker nya medlemmar.

 

Har du problem att få plats i jaktlag eller inte vet vart du skall vända dig är du välkommen att ta kontakt med oss på Hagelgevär.se så kan vi försöka hjälpa till att lösa jakträtt åt dig eller peka dig i rätt riktning.