Eftersök

Eftersök innebär att man försöker att spåra upp vilt som skadats men inte dött vid avlossade skott. Vid ett avlossat skott så måste man anta att djuret är skadeskjutet tills dess att man kunnit bevisa motsatsen. Ofta ligger ett skadesjutet djur inom ett par hundra meter men det är inte ovanligt med att djuret tar sig längre sträckor. 

 

Som jägare, och den som avlossat ett skott, så har du ansvar för att göra allt man kan för att ta reda på om ett djur är skadat eller ej, samt då självklart att hitta detta skadade djur.

 

Hittar man skottplatstecken så innebär ju det att djuret är skadat och att eftersök måste göras, men det är även ofta så att man inte hittar tydliga skottplatstecken trots det faktum att djuret är skadeskjutet. Till exempel så är det inte ovanligt att bukskott ger ytterest lite synliga tecken på skottplatsen.

 

Alla organiserade jakter skall ha en jaktledare, övergripande ansvarig för jakten, och det är densamme som ska se till att jakten genomförs på ett ansvarstagande sätt samt att det ska finnas tränade eftersökshundar tillgängliga.

 

Vid eftersök med hund i koppel så ska man ha med en skytt som, om tillfälle ges, kan skjuta det skottskadade djuret. Detta är ofta inga lätta skott då djuren snabbt reser sig ur en lega innan den skrämt springer iväg igen. Skottskadade älgar som rest sig ur lega kan ibland röra sig över väldigt stora avstånd så därför är det viktigt att man vid bra tillfälle tar skott för att avliva det skadeskjutna djuret.

 

Eftersök sker inte bara som följd av misslyckad jakt, ja det är misslyckad jakt om man skadeskjuter ett djur!, utan även som resultat av viltolyckor i trafiken. I sistnämnt fall så är det en ännu svårare uppgift och större krav ställs på hundföraren och hunden. Det är ofta som djuret enbart har invärtes skador och att inga blodspår finns, vilket gör spårningen mer utmanande.

 

Om man är intresserad av eftersök och innehar en bra eftersökshund så kan man ansöka att få bli del av den lokala eftersöksorganisationen som ingår som del av Nationella Viltolycksrådet, NRA. För mer information så ta kontakt med jägareförbundet på din ort.